• Kveitefiske
  Ukjent
  Båt
  Fartøy
  Fisk
  Fiske
  Fiskebåt
  Fisker
  Kveite
 • Kveitefiske
  Ukjent
  Båt
  Fartøy
  Fisk
  Fiske
  Fiskebåt
  Fisker
  Kveite
 • Kveitefiske
  Ukjent
  Båt
  Fartøy
  Fisk
  Fiske
  Fiskebåt
  Fisker
  Kveite
 • Kveitefiske
  Ukjent
  Båt
  Fartøy
  Fisk
  Fiske
  Fiskebåt
  Fisker
  Kveite
 • Kveitefiske
  Ukjent
  Båt
  Fartøy
  Fisk
  Fiske
  Fiskebåt
  Fisker
  Kveite
 • Kveitefiske
  Ukjent
  Båt
  Fartøy
  Fisk
  Fiske
  Fiskebåt
  Fisker
  Kveite
 • Kveitefiske
  Ukjent
  Båt
  Fartøy
  Fisk
  Fiske
  Fiskebåt
  Fisker
  Kveite
 • Hvalbåten Star I i fangst
  Ukjent
  Fartøy
  Hvalbåt
  hvalfangst
  Kokeri
  Skip
 • Hvalbåten Star I i fangst
  Ukjent
  Fartøy
  Hvalbåt
  hvalfangst
  Kokeri
  Skip
 • Spermhval i opphalingsslippen
  Ukjent
  Fartøy
  Flytende kokeri
  hvalfangst
  Kokeri
  Skip
 • Gasstankskip under bygging.
  Ukjent
  Fartøy
  Gassskip
  Gasstankskip
  Skip
  SKIPSFART
  Gasstankskip er skip som er konstruert for å frakte såkalt flytende gass. Under normale trykk- og temperaturforhold ville det ikke være økonomisk å frakte gass i skip. Men ved enten å kjøle ned gassen eller å komprimere den, eller begge deler, så reduseres volumet og gassen bringes over i flytende form som praktisk kan transporteres. Eksempelvis vil naturgass i normale omgivelser med et volum på 600 liter bare fylle 1 liter ved kokepunktet på –163 °C
 • Gasstankskip under bygging
  Ukjent
  Fartøy
  Gassskip
  Gasstankskip
  Skip
  SKIPSFART
  Gasstankskip er skip som er konstruert for å frakte såkalt flytende gass. Under normale trykk- og temperaturforhold ville det ikke være økonomisk å frakte gass i skip. Men ved enten å kjøle ned gassen eller å komprimere den, eller begge deler, så reduseres volumet og gassen bringes over i flytende form som praktisk kan transporteres. Eksempelvis vil naturgass i normale omgivelser med et volum på 600 liter bare fylle 1 liter ved kokepunktet på –163 °C
 • Gasstankskip under bygging
  Ukjent
  Fartøy
  Gassskip
  Gasstankskip
  Skip
  SKIPSFART
  Gasstankskip er skip som er konstruert for å frakte såkalt flytende gass. Under normale trykk- og temperaturforhold ville det ikke være økonomisk å frakte gass i skip. Men ved enten å kjøle ned gassen eller å komprimere den, eller begge deler, så reduseres volumet og gassen bringes over i flytende form som praktisk kan transporteres. Eksempelvis vil naturgass i normale omgivelser med et volum på 600 liter bare fylle 1 liter ved kokepunktet på –163 °C
 • Opparbeiding av hval. Fra flenseplan på kokeri.
  Ukjent
  Fartøy
  Flytende kokeri
  hvalfangst
  Kokeri
  Skip
 • Gasstankskip under bygging
  Ukjent
  Fartøy
  Gassskip
  Gasstankskip
  Skip
  SKIPSFART
  Gasstankskip er skip som er konstruert for å frakte såkalt flytende gass. Under normale trykk- og temperaturforhold ville det ikke være økonomisk å frakte gass i skip. Men ved enten å kjøle ned gassen eller å komprimere den, eller begge deler, så reduseres volumet og gassen bringes over i flytende form som praktisk kan transporteres. Eksempelvis vil naturgass i normale omgivelser med et volum på 600 liter bare fylle 1 liter ved kokepunktet på –163 °C
 • Gasstankskip
  Ukjent
  Fartøy
  Gassskip
  Gasstankskip
  Skip
  SKIPSFART
  Gasstankskip er skip som er konstruert for å frakte såkalt flytende gass. Under normale trykk- og temperaturforhold ville det ikke være økonomisk å frakte gass i skip. Men ved enten å kjøle ned gassen eller å komprimere den, eller begge deler, så reduseres volumet og gassen bringes over i flytende form som praktisk kan transporteres. Eksempelvis vil naturgass i normale omgivelser med et volum på 600 liter bare fylle 1 liter ved kokepunktet på –163 °C
 • Gasstankskip
  Ukjent
  Fartøy
  Gassskip
  Gasstankskip
  Skip
  SKIPSFART
  Gasstankskip er skip som er konstruert for å frakte såkalt flytende gass. Under normale trykk- og temperaturforhold ville det ikke være økonomisk å frakte gass i skip. Men ved enten å kjøle ned gassen eller å komprimere den, eller begge deler, så reduseres volumet og gassen bringes over i flytende form som praktisk kan transporteres. Eksempelvis vil naturgass i normale omgivelser med et volum på 600 liter bare fylle 1 liter ved kokepunktet på –163 °C
 • Gasstankskip
  Ukjent
  Fartøy
  Gassskip
  Gasstankskip
  Skip
  SKIPSFART
  Gasstankskip er skip som er konstruert for å frakte såkalt flytende gass. Under normale trykk- og temperaturforhold ville det ikke være økonomisk å frakte gass i skip. Men ved enten å kjøle ned gassen eller å komprimere den, eller begge deler, så reduseres volumet og gassen bringes over i flytende form som praktisk kan transporteres. Eksempelvis vil naturgass i normale omgivelser med et volum på 600 liter bare fylle 1 liter ved kokepunktet på –163 °C
 • Opparbeiding av hval. Fra flenseplan.
  Ukjent
  Fartøy
  Flytende kokeri
  hvalfangst
  Kokeri
  Skip
 • Opparbeiding av hval. Fra flenseplan på kokeri.
  Ukjent
  Fartøy
  Flytende kokeri
  hvalfangst
  Kokeri
  Skip
 • Gasstankskip
  Ukjent
  Fartøy
  Gassskip
  Gasstankskip
  Skip
  SKIPSFART
  Gasstankskip er skip som er konstruert for å frakte såkalt flytende gass. Under normale trykk- og temperaturforhold ville det ikke være økonomisk å frakte gass i skip. Men ved enten å kjøle ned gassen eller å komprimere den, eller begge deler, så reduseres volumet og gassen bringes over i flytende form som praktisk kan transporteres. Eksempelvis vil naturgass i normale omgivelser med et volum på 600 liter bare fylle 1 liter ved kokepunktet på –163 °C
 • Opparbeiding av hval. Fra flenseplan med hvalfoster.
  Ukjent
  Fartøy
  Hvalfanger
  hvalfangst
  hvalfoster
  Kokeri
  Skip
  Flytende kokeri
 • Opparbeiding av hval. Fra flenseplan på kokeri.
  Ukjent
  Fartøy
  Flytende kokeri
  hvalfangst
  Kokeri
  Skip
 • Opparbeiding av hval. Fra flenseplan
  Ukjent
  Fartøy
  hvalfangst
  Kokeri
  Skip
  Flytende kokeri
 • Opparbeiding av hval. Fra flenseplan
  Ukjent
  Fartøy
  hvalfangst
  Kokeri
  Skip
  Flytende kokeri