• Familien West Bullen
  Berger
  Industrisamfunn
  Tekstilindustri
  Jebsen
  Fossekleiva
  West Bullen
  Etter at familien Jebsen ankom Berger og bygget opp sin tekstilindustri, trengte de fagkunnskap. Den ble blant annet hentet fra Tyskland og England. Her ser vi 2. generasjon fra Oldham i England med Thomas (f.1870) som fant kjærligheten lokalt i Hermane Annette (Olsen) West Bullen (f. 1881). De hadde minst fem barn, Lilly Elvira, Einar, Harald, Dagmar og Harald.
 • Klassebilde
  Skole
  Elev
  Klasse
  Lærer
  Klassebilde
  Berger
  Svelvik
  Foto av 1. klasse på Berger ca. 1983. Inger Margrethe Wøien ble ansatt ved Berger skole i 1976 som lærer, og tok over som rektor etter Leiv Borgen i 1987 og det var hun til skolen ble nedlagt i 2014.
 • Sand og Kroksåsen
  Industri
  Sand
  Svelvik
  Berger
  Vi ser her bygningen som Berger bil holder til i dag omtrent midt i bildet. Jensen & Co As bygget og ny fabrikk på tomten til høyre for den lagerbygningen som ble åpnet i 1984. Der produserer fortsatt Jensen Madrasser den dag i dag. I den lille bygningen til høyre for FV 319. lå kiosken til Ellen og Oskar Simensen. Det har begynt å bli tett mellom hyttene i Kroksåsen.
 • Sand i Svelvik
  Postkort
  Sand
  Svelvik
  Berger
  Hytte
  Vi ser Eikerstua, dette var et feriehjem for arbeidere ved Eiker papirfabrikk oppe i Seteråsen. Bak Eikerstua ser vi skytebanen til Svelvik og Strømm skytterlag, den ble anlagt i 1895. Avstander å skyte på var, 100m- 200m- 300m og 600 m. I 1950 ble det og opprettet ett eget brevhus på Sand. Det ble hetende Sandbu og hadde kronhornet posthorn i stempelet. Helt nederst i høyre hjørne på bildet ligger i dag fabrikklokalene til Jensen & Co AS i dag kjent for sine madrasser. Den ble åpnet i 1984.
 • Fossekleiva fabrikk
  O. Skarbö
  Industri
  Berger
  Fossekleiva
  Tekstilindustri
  Fabrikk
  Dam
  Arbeiderbolig
  Industrisamfunn
  Svelvik
  Vi ser Fossekleiva fabrikk på Berger, med en av flere dammer som ble anlagt for å skaffe kraft til tekstilproduksjonen. Arbeiderboliger ble og bygget av familien Jebsen som startet opp fabrikkene. Den vi ser like ved fabrikkpipa, er det Berger museum som disponerer og den har inventaret til West Bullen som var ansatt på fabrikken til Jebsen i 1880 årene. Det ble på den tiden hentet inn mye kompetanse fra England og Tyskland for å få i gang tekstilproduksjonen. Fotoet er tatt før 1919 da det står Berger i Jarlsberg. Jarlsberg og Larviks amt, var et amt i Norge 1821-1918. Ved overgangen til fylker som administrative enheter, fikk amtet navnet Vestfold fylke fra 1. januar 1919. Amt var et embete eller embetsdistrikt som ble tatt i bruk i Danmark-Norge etter innføringen av eneveldet i 1660.
 • Berger sett fra Bryggeveien
  Haraldsens Kunstforl. Oslo
  Postkort
  Industrisamfunn
  Berger
  Arbeiderbolig
  Parken Hotel
  Svelvik
  Industrisamfunn
  Strand
  Fotografen har her stått på Bryggeveien på Berger og satt linsa mot Bergerbukta. Her ser vi huset som var Parken Hotel til høyre i bildet. Det var smed på Berger Fabrik, Kristian Andresen som bygde og drev Parken Hotel fra 1910. I april 1934 overtok (Ernest) Oscar Eastwood huset og drev det delvis som hotell fram til tidlig på 50-tallet. I en periode var dette et av to hoteller på Berger. Det er fortsatt familien Eastwood, som eier bygget som i dag er renovert. Vi ser industrisamfunnet på Berger med arbeiderboliger i Øvre- og Nedregate, med den gamle skolen, Fjellsbyen og handelsforeningens bygg.
 • Arbeiderboliger i Bergerbukta
  Haraldsens Kunstforl. Oslo
  Berger
  Industrisamfunn
  Arbeiderbolig
  Kjøkkenhage
  Svelvik
  Fotografen har her stått oppe på Kastet og fotografert ned mot Bergerbukta. Byggmester Harald Franck sitt hus er her satt opp. Han kom visstnok fra Dramstadbukta og slo seg ned på Berger. Vedkommende som har skrevet kortet har feriert på Parken Hotel, men han kaller stedet "Frids pangsjonat". Smed på Berger Fabrik, Kristian Andresen, bygde og drev Parken Hotel fra 1910. I april 1934 overtok (Ernest) Oscar Eastwood huset og drev det delvis som hotell fram til tidlig på 50-tallet. I en periode var dette et av to hoteller på Berger. Det er fortsatt i familien Eastwoods sitt eie og er i dag renovert. Huset i bakgrunnen til venstre for kirken var i sin tid bebodd av Hans Godt som var gårdsbestyrer på Berger gård. Det lille huset midt på jordet i forkant tilhørte en Josef Larsen. Det området ble kalt for Rødlandsløkka. Her ble det stort sett dyrket poteter, men under den 2. verdenskrig ble det også dyrket tobakk her. Postkortet ble sendt i juni i 1932.
 • Berger og fabrikker
  Berger
  Jebsen
  Gård
  Fabrikk
  Industri
  Tekstilindustri
  Svelvik
  Postkort
  Fossekleiva
  Industrisamfunn
  Historisk
  Vi ser her at Fossekleiva fabrikk (Fossekleven fabrik) er nesten ny, og arbeiderboliger som er bygget i området rundt. Familien Jebsen ankom Berger i 1879 og startet opp tekstilindustri. Det store huset bak Berger gård, er Fossekleivagården, hvor eieren av Fossekleven fabrik, Jørg Jebsen, bodde før han flyttet til Partille. Midt på bildet kan man skimte den eneste arbeiderboligen som er revet. Den ble revet i forbindelse med utvidelsen av Fv. 319. Dette postkortet ble sendt som en jule- og nyttårshilsen, lille julaften i 1903. Fra M. Bye til skreddermester C. Lund i Drammen. Berger Gård er nok blant de eldste gårdene i bygda. En beltekrok i bronse som ble funnet på Berger daterer seg fra 1300-1000 f. Kr.
 • Ringsaker hus på Berger
  A. Sæther AS
  Flyfoto
  Berger
  Boligfelt
  Ferdighus
  Moelven Brug
  Svelvik
  Flyfoto av Bergeråsen og Drammensfjorden. Man ser og Kroksåsen så vidt i bakgrunnen. Det er Moelven Brug som bygget boligfeltene på Berger som hadde bestilt fotoet. Det var planlagt to felt på til sammen 289 boliger. Vi ser og Berger skole nede ved FV 319.
 • Flyfoto Kroksåsen
  Widerøe´s Flyveselskap A.S
  Postkort
  Flyfoto
  Svelvik
  Krok
  Kroksåsen
  Drammensfjorden
  Sandtak
  Dyrket mark
  Jordbruk
  Gård
  Her har Widerøe`s fotograf flydd over Svelvik og tatt bilde av Kroksåsen og fått med ett glimt av Drammensfjorden Vi ser og sandtaket på Verket og Hurum i bakgrunnen.
 • Kroksåsen
  Norsk Arbeide KH
  Postkort
  Kroksåsen
  Svelvik
  Berger
  Hytte
  Landskap
  Vi ser Krok brygge helt til høyre. Her var det i gamle dager en liten bu og ei kran til å heise i land og om bord større kolli til Juno. Det lille huset nærmest brygga skal ha tilhørt Hans Olsen. Det store huset midt i bildet tilhørte Karl Pettersen. Ferjemannen som fraktet folk og pargas over til Hurumlandet. Han hadde to store treprammer med Volvo Penta påhengsmotorer til hjelp. Han fraktet også materialer og utstyr for hyttebyggere i Kroksåsen. Dessuten var han eier og skipper på en liten fraktebåt med navn Viken. Det var vel i hans ungdom. Det lille hvite huset på denne siden av veien var i sin tid et lite verksted, hvor det ble produsert kjelker-sparkstøttinger +diverse annet av metall. Innehaver var Kjell Brekke. Under 2. verdenskrig ble det sluppet miner i Drammensfjorden, og de traff ikke alltid der de skulle, noen landet blant annet på på Kroksfjellet. Det lå også minesveipere til kai ved Kroksbrygga.
 • Kø på kaia
  Gamle postkort motiv Berger
  Postkort
  Berger
  Brygge
  Kai
  Båt
  Maritim virksomhet
  Kran
  Mote
  Svelvik
  Drammensfjorden
  Skip
  Masse folk i finstasen står på Berger brygge, kanskje de skal ut på tur til Drammen. Vi ser også lastekrana som stod på Berger brygge på venstre side.
 • Sommer på Berger
  Finn Berg
  Postkort
  Berger
  Sommer
  Pram
  Båt
  Arbeidersamfunn
  Svelvik
  Fotografen har stått på Blindsand og tatt bilde inn mot bukta. En mann som het Oddvar har vært ute å padlet, og har tatt seg en pause i Bergerbukta og skriver postkort. "Kortet er stemplet i Drammen den 10. juli, 1940. Mottaker er Stm. O. Moen, Saggrenda. "Kjære dere! Berger 15/7. Kom hit ved 17 tiden i efta. Skal padle videre i kveld når vinden løyer av. Det er pent her i Berger. Mer siden. Ha det bra hilsen Oddvar."
 • Arbeiderboliger på Berger
  Postkort
  Berger
  Arbeidersamfunn
  Arbeiderbolig
  Industri
  Jebsen
  Tekstilindustri
  Svelvik
  Foto av nedre Berger sett fra kirken. Vi ser Øvregate og Nedregate med arbeiderboliger. Man ser Ødegården, tidligere gården Jernbu, der Hartvig Meyer Hansen bygde i 1931.Dette er vel et eldre hus enn hans. Fjellet Borjern (Borgaren, eller Borgen iflg kart fa 1902) ruver i bakgrunnen og skjermer nedre Berger for vær og vind. Martin Bøhn bodde i det hvite huset mellom Øvre og Nedre gate før Rolf Mjelde og familien bodde der. I huset nærmest til venstre bodde veverimester på tekstilfabrikken til Jebsen, Max Harders, Han far Hinrich Harder f. 1866 i Holstein, Tyskland, var fabrikkens første veverimester. Familien bodde i det siste huset i Nedregate før Hovsveien, derav navnet Harderbakken på den lille bakken ned i Hovsveien. I huset til høyre bodde Bernt Iversen (Rolland) med familie. Postkortet er stemplet i Holmestrand den 25. juni, 1911. Mottaker er frk Johanne Laumb, Prinsens gate 13, Kristiania. "Kjære Johanne. Du kan tro vi har det deiligt, "jeg spiser (bær) saa den kommer igjen". Vi reiste til Kongsberg lørdag og kom igjen søndag. Ole blev igjen, og vi havde med oss 3 barn derfra. Den ene skal være med mig. Vi kommer til byen ved 10 tiden med Svelvik. Tror du Gustav kunde möte mig paa flytebryggen nu torsdags formiddag. Hils alle, hilsen din Karen. PS Dette er veien til bryggen. x det er her vi bor. Skal hilse fra Kristoffer Hansen."