• Passerer Kosmos IV og Jahres fabrikker
  Ukjent
  Kosmos IV
  Jahres fabrikker
  Livbåter
  SLS
  Skannet og dokumentert av Sandefjord lokalhistoriske Senter
 • Jotun hovedkontor
  Ukjent
  Jotun
  Livbåt
  SLS
  Skannet og dokumentert av Sandefjord lokalhistoriske Senter
 • Ranvik
  Ukjent
  Ranvik
  Livbåt
  SLS
  Skannet og dokumentert av Sandefjord lokalhistoriske Senter
 • Det første bredsporede tog på Larvik jernbanestasjon
  Ukjent
  Jernbanestasjon
  Menneske
  Tog
  Det første normalsporede tog på Larvik jernbanestasjon i 1940. Bildet er lånt av: Nordstads arkiv.
 • Bjerggata nr 48 (nå nr. 65)
  Ukjent
  Bjerggata
  Sentrum
  Tegning
  SLS
  Bjerggaten nr. 48 (nå nr. 65) var et av de eldste huser i Sandefjord, idet det er på det rene, at huset er bygget før 1735. I året 1900 blev huset nedrevet og nytt hus oppbygget på samme tomt. Eiendommen har i 5 generasjoner været i slekten Gulliksens eie og senere av byens ordfører, banksjef P. Gulliksen
  Skannet og dokumentert av Sandefjord Lokalhistoriske Senter
 • Thorgry (Tiern)
  Ukjent
  Hvalbåt
  Hvalfangst
  Thor Dahl
  SLS
  Hvalbåten Thorgry (10) levert Thor Dahls Hvalfangsselskap A/S i 1949
  Skannet og dokumentert av Sandefjord Lokalhistoriske Senter
 • Star IV
  Ukjent
  Hvalfangst
  Hvalbåt
  Rosshavet
  SLS
  Tilhører rederiet Rosshavet og ble levert fra Fredrikstad Mekaniske verksted i 1948.
  Skannet og dokumentert av Sandefjord Lokalhistoriske Senter