• Larvik havn 12. februar 1941. D/S FJELD til kai (innefrosset), "Isvinteren"
  Jacob Emanuel Ludwigsen
  Andre verdenskrig
  Anlegg
  By
  Bybilde
  Båt
  Damp
  Dampskip
  Fiskebåt
  Havn
  Havnanlegg
  Is
  Kirke
  Krig
  Kyst
  Kystlandskap
  Landskap
  Skip
  Snø
  Vinter
  Bildet er brukt i "Vestfold under krig og okkupasjon", "Vestfold i krig", ØP, Tyske foto fra Norge.
 • Villagris hos familien Horn under andre verdenskrig
  Ukjent
  Andre verdenskrig
  Dyr
  Dyrehold
  Familie
  Gris
  Hage
  Jente
  Mann
  Matauk
  Menneske
  Uthus
  Villagris
  Villagris hos familien Horn på Torstrand under andre verdenskrig. Under andre verdenskrig var et av tiltakene for matauk i byene å skaffe seg villagris. Det fulgte likevel strenge regler med å holde gris. I 1941 kan man lese i Østlands-Posten at dersom man skulle slakte til egen husholdning måtte man søke om slaktetillatelse hos forsyningsnemda. Dersom man fikk denne tillatelsen ville kjøttkortet i butikken bli indratt. Man hadde altså ikke tillatelelse til å kjøpe kjøtt dersom man slaktet selv. Fra venstre: Christian Horn, Marit Horn og Evelyn Horn helt til høyre.
  Foto lånt av: Liv Horn Kilde: Liv Horn og Østlands-Posten, 15.07.1941, s.2
 • Tyske tropper på Storgata under andre verdenskrig
  Finn Anker Horn
  Andre verdenskrig
  Bygate
  Bygning
  Forretning
  Gevær
  Lastebil
  Mann
  Menneske
  Militær
  Skilt
  Soldat
  Storgata
  Tropp
  Uniform
  Tyske tropper marsjerer på Storgata i Larvik under andre verdenskrig Et stort antall invasjonstropper fra Tyskland ankom Norge via Larvik havn våren 1940. "Peter Wessel" fra 1937 ble blant annet gjort om til troppetransportskip og gikk i rute mellom Frederikshavn og Larvik med invasjonsstyrkene.
  Foto lånt av: Liv Horn Kilde: Nyhus, Per (2010): Larvik før og nå 3, s. 39-40
 • Larvik havn under andre verdenskrig
  Finn Anker Horn
  Andre verdenskrig
  Brygge
  Båt
  Fjord
  Hav
  Havn
  Jernbane
  Jernbanelinje
  Menneske
  Skip
  Larvik havn, vestre brygge og jernbanelinjene under andre verdenskrig. Et stort antall invasjonstropper fra Tyskland ankom Norge via Larvik havn våren 1940. "Peter Wessel" fra 1937 ble blant annet gjort om til troppetransportskip og gikk i rute mellom Frederikshavn og Larvik med invasjonsstyrkene. Fotografen, Finn Anker Horn, skal ha tatt bilder i skjul fra sitt kontor.
  Foto lånt av: Liv Horn Kilde: Liv Horn og Nyhus, Per (2010): Larvik før og nå 3, s. 39-40
 • Tyske tropper på Larvik havn under andre verdenskrig
  Finn Anker Horn
  Andre verdenskrig
  Brygge
  Båt
  Fjord
  Hav
  Havn
  Jernbane
  Jernbanelinje
  Mann
  Menneske
  Militær
  Militærmateriell
  Militærtropp
  Skip
  Soldat
  Tropp
  Troppetransport
  Larvik havn, vestre brygge og jernbanelinjene under andre verdenskrig. På bildet ser vi tyske militærtropper som samler seg og ruller inn diverse materiell. Et stort antall invasjonstropper fra Tyskland ankom Norge via Larvik havn våren 1940. "Peter Wessel" fra 1937 ble blant annet gjort om til troppetransportskip og gikk i rute mellom Frederikshavn og Larvik med invasjonsstyrkene. Fotografen, Finn Anker Horn, skal ha tatt bilder i skjul fra sitt kontor.
  Foto lånt av: Liv Horn Kilde: Liv Horn og Nyhus, Per (2010): Larvik før og nå 3, s. 39-40
 • Tyske tropper i Larvik havn under andre verdenskrig
  Finn Anker Horn
  Andre verdenskrig
  Brygge
  Båt
  Fjord
  Havn
  Jernbane
  Jernbanelinje
  Mann
  Menneske
  Militær
  Militærtropp
  Soldat
  Troppetransport
  Tyske tropper samlet på østre brygge i Larvik havn under andre verdenskrig. Et stort antall invasjonstropper fra Tyskland ankom Norge via Larvik havn våren 1940. "Peter Wessel" fra 1937 ble blant annet gjort om til troppetransportskip og gikk i rute mellom Frederikshavn og Larvik med invasjonsstyrkene.
  Foto lånt av: Liv Horn Kilde: Nyhus, Per (2010): Larvik før og nå 3, s. 39-40
 • Tyske tropper på vei over jernbanebroa ved Larvik havn
  Finn Anker Horn
  Andre verdenskrig
  Brygge
  Fjord
  Hav
  Havn
  Jernbane
  Jernbaneskinner
  Militær
  Militærtropp
  Soldat
  Uniform
  Larvik havn, vestre brygge og jernbanelinjene under andre verdenskrig. På bildet ser vi militærtropper på vei bortover mot østre brygge. Et stort antall invasjonstropper fra Tyskland ankom Norge via Larvik havn våren 1940. "Peter Wessel" fra 1937 ble blant annet gjort om til troppetransportskip og gikk i rute mellom Frederikshavn og Larvik med invasjonsstyrkene. Fotografen, Finn Anker Horn, skal ha tatt bilder i skjul fra sitt kontor.
  Foto lånt av: Liv Horn Kilde: Liv Horn og Nyhus, Per (2010): Larvik før og nå 3, s. 39-40.
 • "Peter Wessel" i kamuflasjefarger ved Larvik havn under andre verdenskrig
  Finn Anker Horn
  Andre verdenskrig
  Brygge
  Båt
  Fjord
  Hav
  Havn
  Peter Wessel
  Skip
  Transportskip
  Troppetransport
  "Peter Wessel" ved Larvik havn under andre verdenskrig. "Peter Wessel" ble satt i rute mellom Frederikshavn og Larvik i 1937. Tre år senere, ved utbruddet av andre verdenskrig, ble skipet beslaglagt av de tyske invasjonsstyrkene. Skipet ble malt med kamuflasjefarge, som vi ser på dette bildet, og ble tatt i bruk til troppetransport.
  Foto lånt av: Liv Horn Kilde: Nyhus, Per (2010): Larvik før og nå 3, s. 36-39.
 • Larvik havn under andre verdenskrig
  Finn Anker Horn
  Andre verdenskrig
  Bil
  Brygge
  Båt
  Fjord
  Hav
  Havn
  Jernbane
  Jernbanelinjer
  Lastebil
  Mann
  Menneske
  Militær
  Soldat
  Transport
  Larvik havn, med østre brygge til venstre og vestre brygge til høyre, og jernbanelinjene under andre verdenskrig. Et stort antall invasjonstropper fra Tyskland ankom Norge via Larvik havn våren 1940. "Peter Wessel" fra 1937 ble blant annet gjort om til troppetransportskip og gikk i rute mellom Frederikshavn og Larvik med invasjonsstyrkene. Fotografen, Finn Anker Horn, skal ha tatt bilder i skjul fra sitt kontor.
  Foto lånt av: Liv Horn Kilde: Liv Horn og Nyhus, Per (2010): Larvik før og nå 3, s. 39-40
 • Larvik havn under andre verdenskrig
  Finn Anker Horn
  Andre verdenskrig
  Båt
  Dame
  Fjord
  Hav
  Havn
  Jernbane
  Jernbanelinje
  Mann
  Menneske
  Militær
  Soldat
  Transport
  Tropp
  Larvik havn, vestre brygge og jernbanelinjene under andre verdenskrig. På bildet ser vi militærtropper som samler seg på brygga. Et stort antall invasjonstropper fra Tyskland ankom Norge via Larvik havn våren 1940. "Peter Wessel" fra 1937 ble blant annet gjort om til troppetransportskip og gikk i rute mellom Frederikshavn og Larvik med invasjonsstyrkene. Fotografen, Finn Anker Horn, skal ha tatt bilder i skjul fra sitt kontor.
  Foto lånt av: Liv Horn Kilde: Liv Horn og Nyhus, Per (2010): Larvik før og nå 3, s. 39-40
 • Larvik havn sett fra Bøkkerfjellet under andre verdenskrig
  Finn Anker Horn
  Andre verdenskrig
  Barn
  Brygge
  Bygning
  Båt
  Fjord
  Gutt
  Havn
  Menneske
  Oversiktsbilde
  Troppetransport
  Utsikt
  Larvik Havn, med østre brygge til venstre og vestre brygge til høyre under andre verdenskrig sett fra Bøkkerfjellet. Et stort antall invasjonstropper fra Tyskland ankom Norge via Larvik havn våren 1940. "Peter Wessel" fra 1937 ble blant annet gjort om til troppetransportskip og gikk i rute mellom Frederikshavn og Larvik med invasjonsstyrkene.
  Foto lånt av: Liv Horn Kilde: Nyhus, Per (2010): Larvik før og nå 3, s. 39-40.
 • Politi og heimevern i frigjøringsdagene 1945
  Finn Anker Horn
  Andre verdenskrig
  Bil
  Bygate
  Bygning
  Frigjøring
  Heimevern
  Mann
  Menneske
  Politi
  Trebygning
  Politi og heimevernssoldater i frigjøringsdagene 1945.
  Foto lånt av: Liv Horn Kilde: Liv Horn
 • Tyske soldater på Storgata i Larvik i frigjøringsdagene 1945
  Finn Anker Horn
  Andre verdenskrig
  Dame
  Frigjøringsdagene
  Gate
  Gevær
  Krig
  Mann
  Marsj
  Menneske
  Militær
  Soldat
  Sykkel
  Tropp
  Tyske soldater på Storgata i Larvik i frigjøringsdagene 1945.
  Foto lånt av: Liv Horn Kilde: Liv Horn
 • En vinterdag under krigen på Sandefjord indre havn
  Ukjent
  Andre verdenskrig
  Fartøy
  Krig
  Skip
  SKIPSFART
 • Erling Anker Rønning
  ukjent, Erling Anker Rønnings samling
  mennesker
  andre verdenskrig
  Foto av Erling Anker Rønning utenfor Milburn Tower i Scotland, 1941/42. E.A.Rønning gikk inn i marinen under 2. verdenskrig og tjenestegjorde bl. a. som stuert ved marinens sykehus i Edinburgh.
  Erling Anker Rønning, Scotland
  Ingen klausul fra giveren/eieren
 • Ved Milburn Tower, Scotland
  ukjent, Erling Anker Rønnings samling
  mennesker
  andre verdenskrig
  Til høyre i bildet; Erling Anker Rønning. Den andre personen er ukjent. E.A.Rønnning var stuert ved marinens sykehus i Edinburgh under andre verdenskrig. Fotoet er tatt ved Milburn Tower i perioden 1941/42.
  Ved Milburn Tower, Scotland
  Ingen klausul fra giveren/eieren
 • Hjemkomstfest 1945
  ukjent, Erling Anker Rønnings samling
  mennesker
  andre verdenskrig
  Familien samlet til hjemkomstfest i Strandgt. 9, Sandefjord. Erling Anker Rønning var kommet hjem igjen til kone og familie etter seks år. E.A.Rønning står som nr. 3 fra venstre, med kona Gerd i armkroken. De hadde giftet seg sommeren 1939.
  Hjemkomstfest 1945
  Ingen klausul fra giveren/eieren
 • Russisk krigsfange ca. 1940 til 1945
  Jacob Emanuel Ludwigsen
  Andre verdenskrig
  Antrekk
  Arbeidsfange
  Atelierfoto
  Fange
  Frisyre
  Genser
  Jakke
  Krig
  Krigsfange
  Russer
  Russerfange
  Skjorte
  Studiofotografering
  Verdenskrig
 • Russisk krigsfange ca. 1940 til 1945
  Jacob Emanuel Ludwigsen
  Andre verdenskrig
  Antrekk
  Arbeidsfange
  Atelierfoto
  Fange
  Frisyre
  Genser
  Jakke
  Krig
  Krigsfange
  Russer
  Russerfange
  Studiofotografering
  Verdenskrig
 • Ung mann i Arbeidstjenestens (AT) uniform 1943
  Anna Bergaust
  Andre verdenskrig
  Antrekk
  Arbeidstjenesten
  Atelierfoto
  Brystbilde
  Krig
  Portrett
  Samfunnstjeneste
  Studiofotografering
  Uniform
  Uniformslue
  Verdenskrig
  Fuktskadet negativ med rester av papir i emulsjonen
 • Ung mann i Arbeidstjenestens (AT) uniform 1941
  Odd Bryn
  Andre verdenskrig
  Antrekk
  Arbeidstjenesten
  Atelierfoto
  Brystbilde
  Krig
  Portrett
  Samfunnstjeneste
  Studiofotografering
  Uniform
  Uniformslue
  Verdenskrig
 • Mannskapsfoto
  ukjent
  skip
  andre verdenskrig
  mannskap
  Mannskapet om bord i skipet Frango. Fotografiet er tatt under 2. verdenskrig. En av mannskapet er Noralv Berg, som seilte ute under krigen. Han var stuert.
  Mannskap Frango
 • Ordfører Frick fra Hof
  Odd Bryn
  Mann
  Politiker
  NS
  Nasjonal Samling
  Andre verdenskrig
  Portrett
  Frick var også ordfører på Nøtterøy under krigen
 • Feuerwehrmanager Løffler
  Odd Bryn
  Tysk
  Underoffiser
  Uniform
  Militær
  Brannvesen
  Andre verdenskrig
  Krig
 • Stabsgefreiter Otto Schneider
  Odd Bryn
  Tysk
  Tysker
  Andre verdenskrig
  Uniform
  Marineartilleri
  Kystfort
  Kystartilleri
  Schneider hadde adresse: Feltpostnummer 17490 - som er staben for Marineartillerigruppe 501 ( Nøtterøy )