• Hvalfangststasjonen Husvik Harbour. Hvalbåt ved kaia.
  Ukjent
  Båt
  Fartøy
  Husvik
  hvalfangst
  Kai
  Landstasjon
  Skip
  Husvik er en tidligere hvalfangststasjon på nordkysten av Sør-Georgia i Sør-Atlanteren. Hvalfangststasjonen ble etablert 24. desember 1907 av A/S Tønsbergs Hvalfangeri. Virksomheten i Husvik ble nedlagt i 1931. I de 24 årene det var drift i Husvik ble 16 200 hval fanget og 900 000 fat hvalolje og 380 000 sekker guano produsert. I 1945 ble fangsten til Husvik gjenopptatt, og med etablering av et stort kjøttfryseanlegg i 1957 startet den første norske kjøttproduksjonen i Antarktis. Kjøttproduksjonen ble kortvarig og i 1960 overtok Albion Star stedet. Stasjonen ble delvis demontert og kjøttfryseanlegget flyttet til Grytviken. I 1979 ble Husvik solgt til det skotske selskapet Christian Salvesen & Co. I 1992 ble stedet gitt tilbake til britiske myndigheter.
 • Hvalfangststasjonen Husvik Harbour. Slepebåt
  Ukjent
  Båt
  Fartøy
  Husvik
  hvalfangst
  Landstasjon
  Skip
  Slepebåt
  Arbeidsplass
  Husvik er en tidligere hvalfangststasjon på nordkysten av Sør-Georgia i Sør-Atlanteren. Hvalfangststasjonen ble etablert 24. desember 1907 av A/S Tønsbergs Hvalfangeri. Virksomheten i Husvik ble nedlagt i 1931. I de 24 årene det var drift i Husvik ble 16 200 hval fanget og 900 000 fat hvalolje og 380 000 sekker guano produsert. I 1945 ble fangsten til Husvik gjenopptatt, og med etablering av et stort kjøttfryseanlegg i 1957 startet den første norske kjøttproduksjonen i Antarktis. Kjøttproduksjonen ble kortvarig og i 1960 overtok Albion Star stedet. Stasjonen ble delvis demontert og kjøttfryseanlegget flyttet til Grytviken. I 1979 ble Husvik solgt til det skotske selskapet Christian Salvesen & Co. I 1992 ble stedet gitt tilbake til britiske myndigheter.
 • Hvalfangststasjonen Husvik Harbour. Slepebåt
  Ukjent
  Båt
  Fartøy
  Husvik
  hvalfangst
  Landstasjon
  Skip
  Slepebåt
  Husvik er en tidligere hvalfangststasjon på nordkysten av Sør-Georgia i Sør-Atlanteren. Hvalfangststasjonen ble etablert 24. desember 1907 av A/S Tønsbergs Hvalfangeri. Virksomheten i Husvik ble nedlagt i 1931. I de 24 årene det var drift i Husvik ble 16 200 hval fanget og 900 000 fat hvalolje og 380 000 sekker guano produsert. I 1945 ble fangsten til Husvik gjenopptatt, og med etablering av et stort kjøttfryseanlegg i 1957 startet den første norske kjøttproduksjonen i Antarktis. Kjøttproduksjonen ble kortvarig og i 1960 overtok Albion Star stedet. Stasjonen ble delvis demontert og kjøttfryseanlegget flyttet til Grytviken. I 1979 ble Husvik solgt til det skotske selskapet Christian Salvesen & Co. I 1992 ble stedet gitt tilbake til britiske myndigheter.
 • Hvalfangststasjonen Husvik Harbour. Verksted
  Ukjent
  Arbeid
  Arbeider
  Husvik
  hvalfangst
  Interiør
  Landstasjon
  Verksted
  Husvik er en tidligere hvalfangststasjon på nordkysten av Sør-Georgia i Sør-Atlanteren. Hvalfangststasjonen ble etablert 24. desember 1907 av A/S Tønsbergs Hvalfangeri. Virksomheten i Husvik ble nedlagt i 1931. I de 24 årene det var drift i Husvik ble 16 200 hval fanget og 900 000 fat hvalolje og 380 000 sekker guano produsert. I 1945 ble fangsten til Husvik gjenopptatt, og med etablering av et stort kjøttfryseanlegg i 1957 startet den første norske kjøttproduksjonen i Antarktis. Kjøttproduksjonen ble kortvarig og i 1960 overtok Albion Star stedet. Stasjonen ble delvis demontert og kjøttfryseanlegget flyttet til Grytviken. I 1979 ble Husvik solgt til det skotske selskapet Christian Salvesen & Co. I 1992 ble stedet gitt tilbake til britiske myndigheter.
 • Hvalfangststasjonen Husvik Harbour. Verksted
  Ukjent
  Arbeid
  Arbeider
  Husvik
  hvalfangst
  Interiør
  Landstasjon
  Verksted
  Husvik er en tidligere hvalfangststasjon på nordkysten av Sør-Georgia i Sør-Atlanteren. Hvalfangststasjonen ble etablert 24. desember 1907 av A/S Tønsbergs Hvalfangeri. Virksomheten i Husvik ble nedlagt i 1931. I de 24 årene det var drift i Husvik ble 16 200 hval fanget og 900 000 fat hvalolje og 380 000 sekker guano produsert. I 1945 ble fangsten til Husvik gjenopptatt, og med etablering av et stort kjøttfryseanlegg i 1957 startet den første norske kjøttproduksjonen i Antarktis. Kjøttproduksjonen ble kortvarig og i 1960 overtok Albion Star stedet. Stasjonen ble delvis demontert og kjøttfryseanlegget flyttet til Grytviken. I 1979 ble Husvik solgt til det skotske selskapet Christian Salvesen & Co. I 1992 ble stedet gitt tilbake til britiske myndigheter.
 • R.R.S. Discovery II i Gryttviken.
  Theodor Andersson
  hvalfangst
  Landskap
  Landstasjon
  Skip
  RRS «Discovery II» var eit britisk forskingsfartøy nytta under Discovery Investigations i og kring Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyane. Skipet fekk namnet «Discovery II» fordi det opphavlege «Discovery» framleis var i teneste for styresmaktene på Falklandsøyane. Det vart overført til Royal Fleet Auxiliary for bemanning vedlikehald i 1950. Det vart erstatta av eit nytt skip, RRS «Discovery II», i 1962 og opphogd.
 • R.R.S. Discovery II i Gryttviken.
  Theodor Andersson
  hvalfangst
  Landskap
  Landstasjon
  Skip
  RRS «Discovery II» var eit britisk forskingsfartøy nytta under Discovery Investigations i og kring Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyane. Skipet fekk namnet «Discovery II» fordi det opphavlege «Discovery» framleis var i teneste for styresmaktene på Falklandsøyane. Det vart overført til Royal Fleet Auxiliary for bemanning vedlikehald i 1950. Det vart erstatta av eit nytt skip, RRS «Discovery II», i 1962 og opphogd.
 • Fra flenseplan i Grytviken, Syd-Georgia. Sperhval på plan
  Theodor Andersson
  Flenseplan
  Flenser
  hval
  hvalfangst
  Landstasjon
  Spermhval
 • Fra flenseplan i Grytviken, Syd-Georgia. Sperhval på plan.
  Theodor Andersson
  Flenseplan
  Flenser
  hval
  hvalfangst
  Landstasjon
  Spermhval
 • Hvalfanger speider etter hval
  Foto Georg Bentze
  Hvalbåt
  hvalfangst
  kosmos
  Tønne
  Utkikk
 • Opparbeidn av spermhval
  Foto Georg Bentze
  Flenser
  hvalfangst
  kosmos
  Norhval
  Spermhval
 • Opparbeidn av spermhval
  Foto Georg Bentze
  Flenser
  hvalfangst
  kosmos
  Norhval
  Spermhval
 • Oversiktsbilde av Grytviken . King Edwars Point med radiomaster.
  Theodor Andersson
  Bukt
  Havn
  hvalfangst
  Kommunikasjon
  Landstasjon
  Radiomast
 • Ung kvinne i kjole
  ukjent
  hvalfangst
  Afrika
  klær
  kvinne
  Solveig Kristiansen, f. Thoresen 26.05.1933. Hun vokste opp i Sandefjord. Kjolen er fra Sør-Afrika og var en gave fra faren, Christian Thorleif Thoresen. Han var skytter/fører på hvalbåter for Thor Dahl. Kjolen er trolig fra siste halvdel av 1940-tallet. Fotografiet er trolig tatt ca. 1950.
 • Småjenter med Las Palmas-dukker
  Erling Anker Rønning
  hvalfangst
  Las Palmas-dukke
  mennesker
  Kari Rønning til venstre, født 17.02.1947 og Aase Rønning Kolstad, født 14.01.1949 står utenfor huset i Strandgt. 9 i sandefjord, hvor jentenes farmor og farfar bodde.(Info. FS.17267) Fotografiet er tatt i desember1950. Dukken til venstre er gitt i gave til Hvalfangstmuseet i 2014, HS.03991. Dukkene var gaver fra jentenes far, stuert Erling Anker Rønning, født 06.01.1909.
 • Familie med Las Palmas-dukker
  Erling Anker Rønning
  hvalfangst
  mennesker
  Las Palmas-dukke
  Fotografiet er tatt i Strandgt. 9, desember 1950. Farmor og farfar, svigerdatter og Aase og Kari Rønning. De to Las Palmas-dukkene tilhørte Aase og Kari, og var en gave fra deres far, stuert Erling Anker Rønning, f. 06.01.1909. I huset bodde Aurora og Hans Rønning. Dukken til venstre ble gitt i gave til Hvalfangstmuseet i 2014, HS. 03991.
 • Ung kvinne i kjole
  ukjent
  hvalfangst
  Afrika
  klær
  kvinne
  Solveig Kristiansen, f. Thoresen 26.05.1933. Hun vokste opp i Sandefjord. Kjolen er fra Sør-Afrika og var en gave fra faren, Christian Thorleif Thoresen. Han var skytter/fører på hvalbåter for Thor Dahl. Kjolen er trolig fra siste halvdel av 1940-tallet. Fotografiet er trolig tatt ca. 1950.
 • Ung kvinne i skotskrutet kjole
  ukjent
  hvalfangst
  Afrika
  klær
  kvinne
  Solveig Kristiansen, f. Thoresen 26.05.1933. Det skotskrutete stoffet var en gave fra faren, Christian Thorleif Thoresen. Han var skytter/fører på hvalbåter for Thor Dahl. Stoffet var kjøpt i Sør-Afrika (i Durban eller Cape Town). Kjolen ble sydd av Aslaug Enge på Presthagen, Sandefjord. I følge giveren ble den samme typen stoff brukt av de engelske prinsessene. Giveren brukte kjolen i gymnastiden på begynnelsen av 1950-tallet. Kjolen er registrert i Hvalfangstmuseets samling som HS.03996
 • Flensing om bord i kokeriet KOSMOS
  Hans Martin Kristiansen
  hvalfangst
  skip
  kokeri
  Flensing om bord i kokeriet KOSMOS i kokeriets første sesong 1929-30.
 • Flensing om bord i kokeriet KOSMOS
  Hans Martin Kristiansen
  hvalfangst
  skip
  kokeri
  Flensing om bord i kokeriet KOSMOS i kokeriets første sesong 1929-30.
 • Nylig skutt finnhval
  Per Bjarne Johansen
  hvalfangst
  skip
  hvalbåt
  folk
  hval
  Nylig skutt finnhval. Den er pumpet opp med luft for å flyte. Så er den merket med flagg, radarskjerm og hvallampe. Riktig posisjon oppgis til bøyebåt for henting. Sitat: Per Bjarne Johansen. Foto tatt om bord i Thorglimt sesongen 1963/64.
 • I maskinrommet
  Per Bjarne Johansen
  hvalfangst
  skip
  hvalbåt
  folk
  maskinrom
  Motormann Reidar Bart Karlsen starter en av hjelpemotorene. Vi ser den andre hjelpemotoren i front av bildet. Sitat: Per Bjarne Johansen. Fotoet er tatt om bord i Thorglimt sesongen 1963/64.
 • På lugaren
  Per Bjarne Johansen
  hvalfangst
  hvalbåt
  folk
  skip
  Stuert Asbjørn Aasen på visit i elektriker Per Bjarne Johansens lugar. Om bord i Thorglimt, sesongen 1963/64.
 • I maskinrommet
  Per Bjarne Johansen
  hvalfangst
  skip
  hvalbåt
  folk
  Motormann Reidar Bart Karlsen til venstre og Førstemaskinist Kjell Eidem ved siden. De står i front av hovedmaskinen. Dette kalles manøverdørken, det er der motoren startes. Sitat: Per Bjarne Johansen. Fotoet er tatt om bord i Thorglimt sesongen 1963/64.
 • Ved El. tavlen
  Per Bjarne Johansen
  hvalfangst
  skip
  hvalbåt
  folk
  Elektriker Per Bjarn Johansen ved El.tavlen om bord i hvalbåten Thorglimt sesongen 1963/64.